Startsida Umeå kommun

Kultur

Kulturverksamheten driver stadsbiblioteket i kulturhuset Väven, tio närbibliotek, Kulturskolan och Kvinnohistoriskt museum. Ett annat ansvarsområde är att stödja och stärka kulturverksamhet, särskilt bland barn och unga och att bedriva egen programverksamhet. Kulturnämnden beslutar vad kulturverksamheten ska arbeta med.

Vision

Visionen i det kulturpolitiska programmet bygger på kultur som

  • njutning, glädje, lust och passion
  • arena för skapande kritiska och aktiva invånare
  • investering och inspiration för ett hållbart samhälle och global utveckling.

Kultur för alla

Umeå kommun ska

  • satsa på ett kulturliv som är öppet och tillgängligt för alla över hela kommunen
  • utarbeta metoder och utvärderingsmodeller så att kommunen bättre och mer aktivt kan fungera som serviceorgan för medborgare, kulturföreningar och nätverk samt stärka alla kulturutövare
  • stärka samverkan mellan olika kulturaktörer, föreningar och frivilligorganisationer i det civila samhället, den offentliga sektorn och näringslivet
  • främja och stödja amatörkulturen.

Organisation

Kultur har fem avdelningar: Administration, Bibliotek, Kvinnohistoriskt museum, Kulturskolan och Program.

Organisation 2019, Kultur

Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Administration

Den administrativa avdelningen bistår med service och stöd i teknikfrågor till biblioteken och programverksamheten. Avdelningen ansvarar också för lokalbokning, biljettförsäljning och visningar i Väven samt arbetar med kommunikation och marknadsföring av Kulturs verksamheter.

Bibliotek

Avdelningen bibliotek består av fem enheter. I Bibliotek Norr och Bibliotek Söder samlas de 10 närbiblioteken, där flertalet av biblioteken är placerade i skolor och är kombinerade folk- och skolbibliotek. Stadsbiblioteket i Väven är uppdelad i två enheter, Väven Lär och Väven Läs. I Väven Läs ingår också biblioteksbussen som servar förskolor, skolor, fritidshem och bostadsområden utanför tätorten. Sveriges depåbibliotek och lånecentral är den femte enheten som har ett nationellt uppdrag och är en statligt finansierad verksamhet.

Kvinnohistoriskt museum

Kvinnohistoriskt museum skapar utställningar, pedagogiskt program och programverksamhet till en bred allmänhet, nationellt och internationellt. Kvinnohistoriskt museum fokuserar i sin verksamhet och i sina utställningar på kvinnors historia ur ett könsmaktsperspektiv och har frågor om kön, makt, historia och identitet som genomgående teman.

Kulturskolan

I Kulturskolan kan barn och unga, 0-25 år, gå i teatergrupper, lära sig spela instrument, slöjda, sjunga i kör, prova på att filma och mycket annat. Vi erbjuder kommunens barn och unga en kvalificerad musik- och teaterundervisning av välutbildade pedagoger. Inga förkunskaper krävs. Kulturskolan har även öppen verksamhet, till exempel Skapande lördag, där barn och familjer gratis kan se föreställningar, skapa i ateljé och leka fritt i sagorummet.

Program

Programavdelningen består av konstverksamhet, program- och gästspel, kultur i skolan samt kultur för seniorer. Avdelningen säkerställer att verksamheterna, tillsammans med andra aktörer, levererar ett brett och högkvalitativt programutbud som välkomnar alla, oavsett förutsättningar eller förkunskaper.

Kulturbolag

Umeå kommun äger tillsammans med Region Västerbotten Västerbottens Museum AB och Norrlandsoperan AB. Formell ägare är kommunstyrelsen som via Umeå kommunföretag AB fördelar bidrag till verksamheten.

Stöd till kulturaktörer

Tillsammans med Region Västerbotten, Statens kulturråd och andra bidragsgivare, stödjer kulturnämnden Ögonblicksteatern, Profilteatern, flera studieförbund, Umeå teaterförening, Umeå folkmusikförening och många andra föreningar.

Kontakt

Kultur
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Personal

Fredrik Lindegren, kulturchef

Fredrik Lindegren
kulturchef

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus