Startsida Umeå kommun

Personal, Upphandlingsbyrån

Urban Helmersson
Upphandlingschef
090-16 15 70
070-316 15 70
urban.helmersson@umea.se


Pia Wangbergh
upphandlare, Bitr upphandlingschef
090-16 15 65
070-695 01 81
pia.wangberg@umea.se

Uppdrag: Allmänna upphandlings-/ inköpsfrågor, socialhänsyn, driftentreprenader, hemtjänst-LOV

Kontaktperson för Umeå regionen, socialtjänsten och verksamhetsservice

Anders Blom
upphandlare
090-16 15 73
070-224 82 79
anders.blom@umea.se

 

Uppdrag: Fordon, maskiner, transporter, färdtjänst, skolskjuts, drivmedel, tolktjänster, städtjänster, flytt- och magasineringstjänster, begravningstjänster mm


Annelie Edlund
upphandlare
090-16 15 75
070-445 14 75
annelie.edlund.3@umea.se

Uppdrag: Entreprenader


Cecilia Gabrielsson
upphandlare
090-16 15 62
070-650 06 82
cecilia.gabrielsson@umea.se

Uppdrag: Utbildningar, personalkläder, läromedel, leksaker, vaccin och serviceavtal


Dick Ekström
upphandlare
090-16 15 74
070-508 10 94
dick.ekstrom@umea.se

Uppdrag: Livsmedel, husgeråd, service storköksutrustning, elektriska hushållsprodukter-/maskiner, kyl- och frysservice mm


Karin Ask
upphandlare
090-16 15 69
070-622 09 33
karin.ask@umea.se

Uppdrag: Kontorsmaterial och kopieringspapper, pyssel- och hobbymaterial, ergonomiska produker, möbler, gardiner, belysningsarmaturer, snittblommor och krukväxter,

Linda Vestin
upphandlare
090-16 15 63
070-655 10 18
linda.vestin.2@umea.se

Uppdrag: Banktjänster, revisionstjänster, rekryteringstjänster, kommunikationstjänster, arbetsglasögon, skyltar, företgshälsovård mm


Martin Deverud
upphandlare
090-16 15 76
070-696 15 76
martin.deverud@umea.se

Uppdrag:Socialtjänster-/vård. resor, hotell och konferenser, bemanningstjäsnter, litteratur, tryckeritjänster, profilprodukter, fotograftjänster, mjukpapper

Kontaktperson för miljö- och hälsoskydd, kultur och fritid.


Nathalie Ahlroos
upphandlare
090-16 15 64
072-247 63 22
nathalie.olofsson@umea.se

Uppdrag: Inkontinensmaterial, sjukvårdsmaterial,

Rickard Fredriksson
upphandlare
090-16 15 96
070 253 22 09
rickard.fredriksson@umea.se

Uppdrag: It-upphandlingar med inriktning kommunikation. IT relaterade produkter som nätverksprodukter, servrar, skrivare. Upphandlingar för Gata och park som tex parkskötsel, vinterväghållning, lekplatser trafik.

Ulrika Dahlbom Erlingsson
upphandlare
090-16 11 30
070-577 36 30
ulrika.erlingsson@umea.se

Uppdrag: It-upphandingar med inriktning stödsystem/verksamhetssystem; programvaror till befintlig it-miljö, nya verksamhetsbehov och utvecklingsprojekt. Digitala enheter (ramavtal PC, laptop mm), it-konsulttjäsnter, molntjänster, licenser

Ann-Christine Oscarsson
upphandlingsassistent
090-16 15 67
070-879 14 00
ann-christine.oscarsson@umea.se

Rickard Bratvold
E-handel
090-16 17 19
073-086 17 28
rickard.bratvold@umea.se

Thérese Tufberg
Processledare Inköpsprocessen
090-16 15 61
070-511 03 24
therese.tufberg@umea.se

Jonas Lundh
Processledare Avtalsprocessen
090-16 15 71
070-699 94 27
jonas.lundh@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus