Startsida Umeå kommun

Överklaga beslut

Om din ansökan om bistånd/insats inte beviljas får du alltid ett skriftligt meddelande om detta. Beslutet kan överklagas. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med.

En  förnyad bedömning

Din överklagan skickas till den handläggare som fattat beslutet. Överklagan måste vara insänd till äldrenämnden alternativt individ- och familjenämnden inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Handläggaren gör då en förnyad bedömning av ditt behov.

Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens (det vill säga individ- och familjenämndens) beslut.

Överklagan är kostnadsfri.

Kontakt

Socialtjänsten
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kontakta socialtjänsten

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus