Startsida Umeå kommun

Synpunkter, klagomål

Dina synpunkter är viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. I de verksamheter som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt LSS i Umeå kommun ser vi klagomål och synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete.

Lämna klagomål och synpunkter till den det berör

Om du har klagomål eller synpunkter på vår verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras.

Om du lämnat klagomål och inte är nöjd med hur det behandlas tar du kontakt med närmsta överordnade chef. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Närmsta överordnade chef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Närmsta överordnade chef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare enligt nedan beskrivna ordning:

  1. Tala först med den det berör, till exempel kontaktpersonal eller handläggare
  2. I andra hand kontaktar du enhetschef
  3. I tredje hand kontaktar du biträdande verksamhetschef
  4. I fjärde hand kontaktar du verksamhetschef

Lämna klagomål och synpunkter på webben eller med post

Du kan skriva in dina klagomål och synpunkter och skicka till oss i Umeå kommuns e-tjänst. Ditt meddelande registreras och vi ser till att det når rätt person.

Lämna klagomål och synpunkter

Du kan också använda vår blankett ”Klagomål och synpunkter till socialtjänsten". Skriv ut blanketten och skicka till oss portofritt med vanlig post. Du kan också beställa blanketten via telefon 090-16 10 00.

Blankett för att lämna klagomål och synpunkter med post (pdf)

Anmäl till Inspektionen för vård och omsorg

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål eller om du tycker att det finns allvarliga brister i en socialtjänstverksamhet, vänd dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Klaga på socialtjänsten och LSS på ivo.se

Anmäl patientskada

Om du råkar ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning måste du göra en skadeanmälan.

Överklaga beslut

Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till allmän förvaltningsdomstol.

Överklaga ett beslut

Kontakt

Socialtjänsten
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kontakta socialtjänsten

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus