Startsida Umeå kommun

Kommunalråd, kommunledning

Kommunalråd

Umeå kommun har tre kommunalråd, politiker som är heltidsanställda av kommunen och utsedda av kommunfullmäktige. Ett kommunalråd företräder den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande. Det andra kommunalrådet företräder oppositionen och är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Det tredje kommunalrådet företräder också majoriteten och är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Hans Lindberg (S)

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Politiska uppdrag

Anders Ågren (M)

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Politiska uppdrag

Janet Ågren (S)

Janet Ågren (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Politiska uppdrag

Stadsdirektör

Stadsdirektören är kommunens ledande tjänsteperson och länken mellan den politiska ledningen och kommunens förvaltningar.

Margaretha Alfredsson

Margaretha Alfredsson
stadsdirektör
090-16 23 80
margaretha.alfredsson@umea.se

Stadsdirektörens forum

Mer information
Mayors for peace

Umeå kommun är medlem i nätverket Mayors for Peace
(kommunalråd för fred)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-11

Sidans kortadress: www.umea.se/ledning