Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2020

Här hittar du planeringsutskottets protokoll och föredragningslistor.

Fram till november 2018 hette utskottet "Näringslivs- och planeringsutskottet". Då flyttades näringslivsfrågorna till "Näringslivs- och arbetsutskottet".

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se