Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2020

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2020-02-27


Föredragningslista

2020-01-30

Protokoll

Protokoll § 3

Föredragningslista


Kontakt

Ann Siklund
nämndsekreterare
090-16 18 21
ann.siklund@umea.se

Ledamöter i äldrenämnden