Startsida Umeå kommun

Byggnadsnämnden

Ansvarsområden

Byggnadsnämnden har ansvar för

  • kommunens fysiska detaljplanering
  • bygglovprövning och byggtillsyn
  • mätnings- och kartverksamhet
  • kommunala lantmäterimyndigheten
  • bostadsanpassningar.

Så fungerar byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden sammanträder normalt elva gånger per år.

Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Byggnadsnämndens verksamhet

Flera verksamheter inom Samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av nämnden och genomför nämndens beslut.

Läs mer om byggnadsnämndens verksamheter

Kontakt

Vill du ta del av byggnadsnämndens protokoll kontaktar du nämndsekreteraren.

Hannele Häkkinen
nämndsekreterare
090-16 13 34
hannele.hakkinen@umea.se

Ledamöter i byggnadsnämnden

Information och rådgivning Bygglov

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Läs mer om bygglov

Mikael Berglund (S)

Mikael Berglund (S)
ordförande

Ulrik Berg (M)

Ulrik Berg (M)
1:e vice ordförande

Mattias Sehlstedt (V)

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-27

Sidans kortadress: www.umea.se/byggnadsnamnden