Startsida Umeå kommun

Föredragningslistor 2020

Byggnadsnämndens protokoll publiceras inte på webbplatsen längre. Protokollen innehåller ofta personuppgifter och nämnden har bedömt att de inte får publiceras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan ändå begära ut protokoll, som normalt är en allmän offentlig handling. Undantag är uppgift i protokoll som har sekretesskydd enligt lag. Kontakta nämndsekreteraren för att ta del av byggnadsnämndens protokoll.

Beviljade förhandsbesked och bygglov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Kontakt

Vill du ta del av byggnadsnämndens protokoll kontaktar du nämndsekreteraren.

Hannele Häkkinen
nämndsekreterare
090-16 13 34
hannele.hakkinen@umea.se

Ledamöter i byggnadsnämnden

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus