Startsida Umeå kommun

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå ansvarar för de frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasieskola och vuxenutbildning.

Så fungerar nämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Nämndens verksamheter

Gymnasie- och vuxenutbildningen och Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen arbetar på nämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om gymnasie- och vuxenutbildning

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Kontakt

Anneli Holmlund
nämndsekreterare
090-16 56 69
070-622 07 87
annelie.holmlund@umea.se

Ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Peter Vigren (S)

Peter Vigren (S)
ordförande

Robert Axebro (C)

Robert Axebro (C)
vice ordförande

Mariam Salem (MP)

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus