Startsida Umeå kommun

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå ansvarar för de frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasieskola och vuxenutbildning.

Så fungerar nämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Nämndens verksamheter

Gymnasie- och vuxenutbildningen och Viva kompetenscentrum arbetar på nämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om gymnasie- och vuxenutbildning

Läs mer om Viva kompetenscentrum

Kontakt

Katrine Andersson
nämndsekreterare
090-16 56 69
070-622 07 87
katrine.andersson@umea.se

Ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Karl larsson (S)

Karl Larsson (S)
ordförande

(ordinarie ordförande Peter Vigren är föräldraledig januari–augusti 2020)

Robert Axebro (C)

Robert Axebro (C)
vice ordförande

Mariam Salem (MP)

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande