Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2020

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2020-02-26


Föredragningslista

2020-01-29

Protokoll

Föredragningslista


ProtokollKontakt

Lina Rolén Nordin
nämndsekreterare
090-16 36 52
lina.nordin@umea.se

Ledamöter i individ- och familjenämnden