Startsida Umeå kommun

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster

Ansvarsområde

Umeå, Vännäs och Skellefteå kommuner har en gemensam nämnd för grundläggande IT-kapacitetstjänster. Nämnden har ansvar för lagring, virtualisering och backup för kommunernas IT-verksamhet. Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Umeå kommuns organisation.

Så fungerar nämnden

Nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Umeå, Skellefteå och Vännäs kommun utser två ledamöter och två ersättare vardera. Varje år nomineras ordförande av en av de deltagande kommunerna så att alla kommuner har posten i tur och ordning. Umeå kommunfullmäktige väljer ordförande. Umeå kommun har ordförandeskapet och Skellefteå kommun vice ordförandeskapet under 2018.

Kontakt

Annika Kjellsson Lind
nämndsekreterare
090-16 13 71
annika.lind.3@umea.se

Umeå kommuns ledamöter

Janet Ågren (S)
ledamot

Ulrik Berg (M)
ledamot

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus