Startsida Umeå kommun

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvarsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i frågor som handlar om miljö- och hälsoskydd.

Så fungerar miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Efter allmänna val väljer kommunfullmäktige ledamöter och ersättare till nämnden för längst fyra år.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Flera olika verksamheter arbetar på nämndens uppdrag och genomför nämndens beslut.

Läs mer om miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter

Kontakt

Ulla Aronsson
nämndsekreterare
090-16 16 54
070-322 16 54
ulla.aronsson@umea.se

Ledamöter i miljö- och hälsoskyddnämnden

Andreas Sjögren (S)

Andreas Sjögren (S)
ordförande

Maja Westling (C)

Maja Westling (C)
vice ordförande

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus