Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2020

Kontakt

Kerstin D Persson
nämndsekreterare
090-16 11 56
070-615 11 56
kerstin.d.persson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus