Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2020

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2020-02-14Kontakt

Kerstin D Persson
nämndsekreterare
090-16 11 56
070-615 11 56
kerstin.d.persson@umea.se