Startsida Umeå kommun
Bilder från verksamheterna Fastighet, Gator och parker, Måltidsservice, Städ- och verksamhetsservice samt IT

Årsberättelse 2019

I årsberättelsen sammanfattar tekniska nämndens verksamheter Fastighet, Gator och parker, Måltidsservice, IT och Städ- och verksamhetsservice året som gått. Här beskrivs också nämndens ekonomi för föregående år.

Här hittar du årsberättelsen i sin helhet:

Årsberättelse tekniska nämnden 2019

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus