Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2020

Datum

Protokoll

Föredragningslista

2020-01-30

Protokoll

Föredragningslista

2020-02-27


Föredragningslista


Kontakt

Annika Kjellsson Lind
nämndsekreterare
090-16 13 71
annika.lind.3@umea.se

Ledamöter i tekniska nämnden