Startsida Umeå kommun

Tekniska nämndens verksamheter

Tekniska nämndens verksamheter förvaltar och utvecklar Umeå till ett säkert, hållbart och attraktivt samhälle. Verksamheterna ska ge största möjliga värde för invånare och näringsliv. Verksamheterna arbetar med:

  • kommunal väghållning och förvaltning av mark som är offentlig plats
  • kommunal lokalförsörjning
  • teknisk försörjning
  • kommunens fastighetsförvaltning och lokalförsörjning
  • samordning och utveckling för driften av kommunens IT- och telefonisystem och PA-system
  • att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst

Läs mer om verksamheterna under "Innehåll".

Kontakt

Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Besöksadress:
Stadshuset
Skolgatan 31A

Verksamhetsansvariga tjänstepersoner

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus