Startsida Umeå kommun
Genrebild på Umeå uppifrån

Uppdragsplan 2020

Tekniska nämndens grunduppdrag är att skapa förutsättningar för kommunens verksamheter och medborgare genom att planera, bygga och förvalta fastigheter, utomhusmiljöer och IT-system samt försörja Umeå kommuns verksamheter med IT-stöd, måltider, lokalvård, restaurangverksamhet samt lokaler.

Tekniska nämndens övergripande mål är att på ett resurseffektivt sätt skapa en väl fungerande vardag för stadens medborgare, även på sikt.

  • Tekniska nämnden ska ha en verksamhet där verksamhetens omfattning och resurser är i balans.
  • Omställningstakten till ett mer hållbart samhälle ska öka.
  • Umeå kommun ska vara och upplevas som en trygg och säker plats, såväl i det offentliga rummet som i trafiken.

Här hittar du uppdragsplanen i sin helhet:

Uppdragsplan tekniska nämden 2020

Kontakt

Har du synpunkter på tekniska nämndens uppdragsplan?

Kontakta ledamöterna i tekniska nämnden

Mer information

Vad är en uppdragsplan?

I uppdragsplanen ger politikerna kommunens verksamheter uppdrag och beskriver vad verksamheterna ska göra.

Nämnderna formulerar uppdrag för varje verksamhetsområde beroende på beslutade mål och tilldelade resurser.

Verksamheterna tar sedan fram en genomförandeplan som beskriver hur uppdragen ska genomföras och mer konkreta aktivitetsplaner.

Ladda ner program

För att läsa dokumentet behöver du ha en pdf-läsare installerad på din dator.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus