Startsida Umeå kommun

Politik och demokrati

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för verksamheten ligger hos förtroendevalda politiker.
Här finns mer information om politiska partier, förtroendevalda politiker och hur det går till att fatta beslut.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus