Startsida Umeå kommun

Förtroendevalda, politiker

I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till förtroendevalda, politiska sekreterare och ledamöter i nämnder och styrelser i Umeå kommun och de kommunala bolagen. Du kan förutom kontaktuppgifter också se vilka politiska uppdrag varje ledamot har och en historik över tidigare uppdrag.

Sök via förtroendevalda eller nämnder och styrelser under "Innehåll"
(sidorna öppnas i nytt fönster).

Sidan har granskats 2019-09-09

Sidans kortadress: www.umea.se/politiker