Startsida Umeå kommun

Kommunen svarar

Här bemöter kommunen insändare, debatt, frågor och inlägg som kommer till oss på andra sätt, till exempel via medier, sociala medier eller andra kanaler.

Här ger vi kommunens bild i en fråga, förklarar, förtydligar och erbjuder rättvisande fakta om det förekommer missuppfattningar.

Just nu finns inga aktuella svar publicerade.

Kontakt

För kontakt i sakfråga, kontakta respektive ansvarig, se svar.

I övrigt, kontakta:

kommunikation@umea.se

Sidan har granskats 2020-02-11

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunensvarar