Startsida Umeå kommun
Näringsliv och arbete

Näringsliv och arbete

Den privata sektorn i Umeå har visat kraftig tillväxt de senaste tio åren. En anledning är ett nära samarbete mellan kommunen, näringslivet, universiteten och andra aktörer. Här under näringsliv och arbete får du veta mer om kommunens service och tjänster riktade till näringslivet. Det finns också information om lediga lokaler, tillstånd, upphandlingar, arbetsmarknad med mera.

Umeå kommun, Näringsliv, kommunens operativa organ för näringslivs­utveckling och tillväxt, arbetar i nära samverkan med det lokala och regionala näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra offentliga aktörer. Kommunen bevakar också näringslivets intressen när det gäller kommunikationer och annan infrastruktur och arbetar med extern marknadsföring för att stärka Umeås attraktivitet.

Nyheter

RSS-flöde

Sidan har granskats 2020-06-29

Sidans kortadress: www.umea.se/naringslivarbete