Startsida Umeå kommun

Företagslots och evenemangslots

Lotsakuten

Coronapandemin slår hårt ekonomiskt mot företag och näringsidkare. Umeå kommun utökar den lotsande verksamheten för att underlätta och möta de behov som finns hos Umeås företag. Lotsakuten tar emot och lotsar dig i alla frågor som knyter an till kommunen.

Vad gör företagslotsen?

Företagslotsen hjälper dig som är företagare i mötet med kommunens olika verksamheter. Lotsen ger dig vägledning och samordnar dina kontakter med kommunen.

Här behöver du från början bara kontakta en person i kommunen, även om ditt ärende spänner över flera verksamheter. Enkelt och bra!

Vad gör evenemangslotsen?

Evenemangslotsen hjälper dig som är arrangör med dina kontakter med kommunen, både när det gäller tillstånd och andra frågor.

Evenemangsguiden, som är en sammanställning av arrangemangsplatser, hjälper dig hitta rätt i arrangemangsstaden Umeå. Vilka platser och lokaler finns det och vem ska du kontakta för mer information?

Läs mer i evenemangsguiden

Tillståndguiden

Tycker du det är svårt att få en överblick över tillstånd som behövs? I tillståndsguiden kan du läsa mer om dem. Tveka inte att höra av dig om det är något du funderar över.

Läs mer i tillståndsguiden

Annan information

Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket har samlat information och tjänster från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se. På Verksamt finns även en checklista som är en hjälp för dig som ska starta restaurang.

En bil och mikrofon

Lotsakuten

Hjälper dig med lotsning i frågor som knyter an till kommunen.

Kontakta Företagslotsen

Sidan har granskats 2020-03-27

Sidans kortadress: www.umea.se/foretagslots