Startsida Umeå kommun

Vård- och omsorgsboenden
i Umeå kommun

I Umeå kommun finns flera vård- och omsorgsboenden för personer över 65 år med ett stort vårdbehov. Nedan ser du vilka boenden som finns.

Följ boendena på Facebook

De flesta vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun finns även på Facebook. Där kan du ta del av aktiviteter som arrangeras på respektive boende. Exempelvis Ersboda vård- och omsorgsboende.

Jämför boenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Samtliga vård- och omsorgsboenden

Följande vård- och omsorgsboenden finns i Umeå kommun. Klicka på boendets namn för mer detaljerad information.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus