Startsida Umeå kommun

Vill du gå Cope föräldrakurs?

Att vara förälder kan vara utmanande och ställa stora krav. Det kan vara bra att tillsammans med andra föräldrar diskutera olika problem och få nya idéer för hur du skulle kunna hantera dem. Välkommen till Cope föräldrakurs! Det finns kurs för föräldrar till barn 3–12 år och för föräldrar till tonåringar.

Föräldrar till barn 3–12 år

Cope föräldrakurs
Torsdag 6 februari, klockan 17.00–19.00 (start)
Ålidhems familjecentral, lokal: Öppen förskola

Denna kurs är för dig som är förälder till barn 3–12 år och som vill ha verktyg för att bättre förstå och hantera ditt barns beteende.

Dela erfarenheter med andra föräldrar

I en Cope-grupp träffar du andra föräldrar och delar erfarenheter. Gruppen träffas en gång i veckan i två timmar under nio veckor. Varje gruppträff är noga strukturerad utifrån ett tema. Vi utgår från konkreta problemsituationer som de flesta kan känna igen sig i. Det kan till exempel röra sig om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt.

Utbildningen ska

  • ge dig som förälder verktyg att förstå och bemöta ditt barn
  • stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
  • förbättra samspelet i din familj
  • skapa ett nätverk mellan vuxna.

Anmäl dig

Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig via mejl eller till någon av gruppledarna:

cope@umea.se 

Sofia Lundh
090-16 10 43

Emma Eriksson
090-16 10 79

Föräldrar till tonåringar

Cope föräldrakurs
Onsdag 29 januari, klockan 18.00–20.00 (start)
Ålidhems familjecentral, lokal: Öppen förskola 

Denna kurs är för dig som är förälder till en tonåring och som är beredd att lägga ned tid för att skapa förändringar i form av ett lugnare klimat hemma, färre konflikter, mer kommunikation och överenskommelser som följs.

Dela erfarenheter med andra föräldrar

Kursen består av en grupp på cirka 20 föräldrar och två ledare som träffas en gång i veckan under 10 veckor för att tillsammans träna olika strategier. Genom filmsekvenser, samtal och övningar tränas strategier som ”uppmärksamhet och beröm”, ”problemlösning – att bevara sitt lugn”, ”att planera i förväg” och ”belöningssystem”.

Mellan grupptillfällena tränar du som är förälder hemma den strategi som har övats för att sedan dela med dig till övriga föräldrar av dina erfarenheter.

Anmäl dig

Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig till:

Lennart Andersson
070-300 72 02
lennart.andersson@umea.se

Kontakt

Cope, barn 3–12 år

Sofia Lundh
090-16 10 43

Emma Eriksson
090-16 10 79

cope@umea.se

Cope, tonåringar

Lennart Andersson
070-300 72 02
lennart.andersson@umea.se

Mer information

Cope föräldrautbildning är framtagen av professor Charles Cunningham i Kanada. En svensk bearbetning har gjorts vid barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Malmö. Utbildningen är utvärderad med goda resultat både i Kanada och Sverige.

Läs mer om stöd till föräldraskapsstöd