Startsida Umeå kommun

Dags att lämna in årsräkning och redogörelse

Senast den 28 februari ska du lämna in årsräkning och redogörelse.

Årsräkningen ska innehålla information om hur du skött huvudmannens ekonomi. Om du inte lämnar in årsräkningen kan du bli tvungen att betala vite.

Under Mer information finns broschyren Så gör du din års- eller sluträkning och blanketter.

Underlag du behöver lämna in:

 • Årsbesked över samtliga tillgångar
 • Kontoutdrag från transaktionskontot för hela redovisningsperioden. Saldot ska framgå löpande.
 • Kontrolluppgift för skattepliktig inkomst.
 • Månadsbesked eller liknande uppgift om bostadstillägg/bidrag.
 • Kvittenser på kontanter du lämnat till huvudmannen eller personal.
 • Kvitton, om du har gjort inköp.
 • Specifikation över vad som ingår i kategorin. ”Övriga utgifter”. Ta inte med de inköp du har gjort här.
 • Betalordrar, om sådana använts för att betala räkningar.
 • Om arv betalats ut bifoga bouppteckning och arvskifte, om du inte redan gjort det.
 • Vid försäljning av fastighet eller bostadsrätt bifoga kopia på köpebrev, likvidavräkning, faktura på mäklararvode, om du inte redan gjort det.
 • Skulder: underlag från långivaren och eventuell sammanställning om skulderna inte ryms på blanketten.
 • Skuldsanering: lämna in beslutet om du inte gjort det tidigare.

Om uppdraget börjat under 2019 eller om huvudmannens efternamn börjar på B, J, N eller S:

 • Lämna in samtliga underlag för huvudmannens utgifter och
 • Inkomstdeklaration från Skatteverket, den gulrandiga delen. Det ska vara den senast inlämnade inkomstdeklarationen.

Redogörelsen ska innehålla information om vilka kontakter du tagit för huvudmannens räkning samt vad du gjort i ditt uppdrag i övrigt. Det är viktigt att du besvarar samtliga frågor utförligt. Vi använder redogörelsen som underlag vid arvodesbeslut.

Hinner du inte lämna in årsräkningen i tid? Ta i så fall kontakt med överförmyndarenheten. Du kan ansöka om anstånd, det vill säga att du får mer tid på dig för att lämna in redovisningen. Tänk på att du måste uppge skäl till varför du behöver mer tid.

Kontakt

Överförmyndarenheten
i Umeåregionen
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 61 00 (kundtjänst)
overformyndarenheten@umea.se

Telefontider

Måndag, tisdag 09.00–15.00
Onsdag ingen telefontid
Torsdag, fredag 09.00–15.00

Lunchstängt mellan 12.00-13.00