Startsida Umeå kommun

Nyhetsbrev april

Innehåll:

  • Information med anledning av Corona pandemi
  • Uttagsmedgivande för vuxna
  • Uttagsrätt från barns konto
  • Utbildningar och nätverksträffar
  • Lägesrapport granskning av årsräkningar
  • Frågor och svar på vår hemsida (FAQ)
  • Mejlutskick med erbjudande om nya uppdrag


Överförmyndarenhetens nyhetsbrev april