Startsida Umeå kommun

Nyhetsbrev för gode män och förvaltare, september

Innehåll:

  • Frågor om intyg
  • Omprövning av förvaltarskap
  • Utbildningar och nätverksträffar
  • Höstens temakväll
  • Internationella frivilligdagen 5 december
  • Lägesrapport granskning av årsräkningar
  • Frågor och svar på vår hemsida (FAQ)
  • Mejlutskick med erbjuda om nya uppdrag


Överförmyndarenhetens nyhetsbrev september