Startsida Umeå kommun
God man och förvaltare

God man

En god man förordnas för att ta tillvara en enskilds intressen. En god man förordnas vid sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden. Gode mannen kan få till uppgift att bevaka den enskildes rätt, förvalta dennes egendom och/eller sörja för hans eller hennes person. Den enskilde (huvudman) behåller sin rättshandlingsförmåga.

Fråga om tillsättande av god man uppstår när den enskilde inte klarar av att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sin egendom etc. Den hjälp som gode mannen tillhandahåller är att se till att den enskildes löpande räkningar blir betalda, portionera ut fickpengar, deklarationshjälp, kontakter med banker, myndigheter, socialtjänsten och att finnas som stöd till den enskilde. Gode mannen ska se till att den enskilde får den personliga vård och tillsyn han eller hon behöver. Gode mannen ska verka för den enskildes bästa.

Förvaltare

Ett förvaltarskap innebär att den enskilde i stort förlorar sin rättsliga handlingsförmåga. Detta innebär att han eller hon inte kan ingå juridiskt bindande avtal, till exempel köpa bil på avbetalning, sälja huset eller låna pengar på bank. Den den enskilde har kvar sin rösträtt. I övrigt fungerar förvaltaren som en god man.

Redovisning

Efter tingsrättens förordnande övertar gode mannen/förvaltaren ansvaret för den enskildes  ekonomi och fastighetsförvaltning. Det ligger i uppdraget att årligen inlämna en årsredovisning avseende fjolårets förvaltning.

Kontakt

Överförmyndarenheten Umeå

Postadress: Överförmyndarenheten, 901 84 Umeå

Telefon: 090-16 61 00, knappval 1

overformyndarenheten@umea.se

Öppettider

Besöksadress: Götgatan 3, två trappor

Måndag–onsdag, 13.30–14.30
torsdag–fredag, 10.00–11.30

Under öppettid kan du hämta och lämna handlingar. Besök bokas i förväg via telefon eller mejl. 

Överförmyndarenheten Örnsköldsvik

Postadress: Överförmyndarenheten, 891 88 Örnsköldsvik

Telefon: 090- 16 61 00, knappval 2

overformyndarenheten-ovik@umea.se

Besöksadress: Nygatan 16

Boka besök i förväg

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag, fredag
09.00–11.30
Onsdag ingen telefontid

Forum för frivilliga samhällsarbetare

Läs och diskutera frågor som rör ditt uppdrag som god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare i RFS forum. www.rfs.se/forum

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus