Startsida Umeå kommun

Vill du ha hjälp av en volontär?


Under Corona tider hänvisar vi till vårt samarbete med Röda Korset och Svenska Kyrkan.


Du når oss på telefon

090-16 64 72 eller mejla tillsammans@umekretsen.se

 

 


Ring eller besök Frivilligcentralen för en första kontakt. När du tar kontakt kan du framföra dina önskemål och vi diskuterar bästa sätt att tillgodose dem.

Insatserna är kostnadsfria och våra volontärer har tystnadsförsäkran när det gäller dina personliga förhållanden.

Vill du att någon kommer och hälsar på dig?

Volontärer från Frivilligcentralen kan komma hem till dig, ta en kopp kaffe tillsammans eller för att bara umgås en stund.

Vill du att någon följer med som sällskap?

Känner du att du behöver sällskap när du ska ut på någon aktivitet eller göra något ärende? Frivilligcentralen har volontärer som kommer hem till dig och följer med dig på de aktiviteter du vill göra.

Promenadsällskap

Frivillgcentralen har volontärer som gärna går med på promenad.

Hjälp med att fixa något i ditt hem

Några personer vid Frivilligcentralen ställer upp för att bistå äldre som behöver hjälp i hemmet med att byta glödlampor, byta gardiner, sätta upp tavlor, omplantera blommor och liknande. Sökande betalar ev. materiel och bilersättning om det varit nödvändigt för att utföra uppdraget men i övrigt är tjänsterna kostnadsfria.

Gruppaktiviteter på äldreboenden

Tillsammans med personal på några av äldreboendena bjuder vi in till olika trivselaktiviteter som t.ex. högläsning, bingo, samtalsgrupper och promenadgrupper.

IT-stöd till äldre i hemmet

Frivilligcentralen vill minska det digitala utanförskapet bland äldre, vi har ett antal volontärer som kan hjälpa dig individuellt med IT frågor.

Kontakt

Frivilligcentralen
Mariehemsvägen 7 M
906 54 Umeå
090-77 72 15
frivilligcentralen@umea.se

Uppdragsförmedling
Telefontid måndag-fredag kl. 10.00-12.00

Övriga frågor
UllaBritt Kullh
verksamhetsledare
Frivilligcentralen
090-16 21 51
ullabritt.kullh@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus