Startsida Umeå kommun

Fritidsaktiviteter och mötesplatser

Det är viktigt för varje människa att ha en meningsfull fritid. Här kan du läsa mer om fritidsaktiviteter och insatser i samband med din fritid som kan erbjudas dig som lever med en funktionsnedsättning.

Mötesplatser

Café vaniljdrömmen - caféverksamhet på Marieberg som drivs av daglig verksamhet. Här finns det möjlighet att fika under dagtid.

Fritid för alla - riktad till vuxna med funktionsnedsättning. Erbjuder aktiviteter under kvällstid flera dagar i veckan på Marieberg.

Marihems fritidsgård - riktade fritidsaktiviteter till ungdomar med funktionsnedsättning samt autismspektrumtillstånd. Erbjuder aktiviteter under kvällstid.

Friluftsliv och utflyktsmål

På många av våra utflyktsmål i Umeå arbetas det intensivt med tillgänglighet.

Se bilder och läs mer om tillgängliga utflyktsmål

Föreningen Parasporten Västerbotten hyr ut fritidshjälpmedel

Mer information

Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindade (LSS) kan du få stöd som möjliggör aktiviteter utanför hemmet.

Kontaktperson

Ledsagning

Ansök om stöd enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS

Kontakta socialtjänsten för mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus