Startsida Umeå kommun

Ansök om stöd

Vill du ansöka om stöd ska du kontakta funktionshinderomsorgen. Vi ger dig information och vägledning om ansökan och olika stödinsatser. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd.

Barn och skolungdom

För barn och skolungdomar till och med 20 år med funktionsnedsättning som bor i Umeå kommun, kontakta:

Socialtjänstens mottagningsenhet, telefon 090-16 10 02

Du kan också fylla i ansökan direkt på webben och skicka in via webben eller per post.

Ansök om bistånd enligt socialtjänstlagen, för barn och skolungdom till och med 18 år

Ansök om stöd enligt LSS

Vuxna

För vuxna, 18 år och uppåt med eget boende, med funktionsnedsättning, kontakta:

Socialtjänstens mottagningsenhet, telefon 090-16 10 02

Du kan också fylla i ansökan direkt på webben och skicka in via webben eller per post.

Ansök om funktionshinderomsorg enligt socialtjänstlagen

Ansök om funktionsshinderomsorg enligt LSS

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus