Startsida Umeå kommun

Information om coronavirus

Using a cellphone? Scroll down for information in english/other languages.

Här är bekräftad information och frågor/svar om coronavirus och sjukdomen covid-19. Råd och restriktioner kommer från Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten, Umeå kommun och andra myndigheter. Informationen uppdateras efterhand.

Umeå kommun och andra aktörer i Västerbotten följer händelseutvecklingen, tar ansvar och samverkar för att hantera läget och minska påverkan på samhället.

Allmän smittspridning

Risken för smittspridning av coronavirus i Sverige är mycket hög, bedömer Folkhälsomyndigheten. Det råder allmän smittspridning i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

Följ råd från myndigheter

Tillsammans kan vi bromsa spridning av coronavirus! Du och alla invånare förväntas hålla ut och följa råd och restriktioner från myndigheter:

Tillhör du en riskgrupp?

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarliga symtom vid smitta.

Beskrivning av riskgrupper (www.krisinformation.se)

Skydda äldre personer

Du som är över 70 år:

 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor, till exempel affärer eller bussar.
 • Håll kontakt med anhöriga och vänner via telefon eller dator.
 • Promenera gärna och vistas utomhus.
 • Be om hjälp med att handla mat och uträtta ärenden.
 • Läs mer om hjälp och stöd

Du som är anhörig till personer över 70 år:

 • Undvik att besöka äldre anhöriga och vänner.
 • Besök inte äldreboenden och sjukhus – det är besöksförbud.
 • Ta kontakt, kolla läget och fråga om du kan erbjuda hjälp, till exempel att handla eller hämta medicin.

Hämta receptbelagd medicin åt andra (www.ehalsomyndigheten.se)

Var källkritisk

 • Agera utifrån korrekt och saklig information, var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att bedöma information (www.msb.se)

Har du frågor?

1177 Vårdguiden och 113 13 (informationsnummer) svarar på frågor.

 • Sök i första hand information på myndigheternas webbplatser:

Information från myndigheter (www.krisinformation.se)

Information från Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se)

Information från 1177 Vårdguiden (www.1177.se)

Information från UD om resor (www.regeringen.se)

Information till företag/leverantörer

Stöd via telefon för att hantera stress och oro (www.rodakorset.se)

Stöd, råd och tips för psykisk hälsa vid kris (www.uppdragpsykiskhalsa.se)

Fler råd och mer information finns bland frågor och svar.

Nyheter

Nyheter/beslut från Umeå kommun/andra myndigheter:

Tvätta händer

Att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten är ett bra sätt att hindra smittspridning.

Tillgänglighetsanpassad information

Information från krisinformation.se och Myndigheten för delaktighet:

Svenska, lättläst

Teckenspråk

Tillgänglighetsanpassad information

Information in other languages

Here is confirmed information about coronavirus and the disease covid-19 in english and other languages.

Information/advice are from Region Västerbotten, Swedish Public Health Authority and other authorities.

Call 08-123 680 00 to ask general questions about coronavirus. Service is open weekdays at 09.00–12.00 and 13.00–15.00.

Region Västerbotten

Information about coronavirus

Films about coronavirus

Undersidor

Sidan har granskats 2020-07-19

Sidans kortadress: www.umea.se/coronavirus