Startsida Umeå kommun

Avgift för hemtjänst

Hur stor din avgift blir beror på hur mycket hjälp du har och din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala hyran. Dina avgifter omprövas varje år. Vid basbeloppsförändring skickas inget avgiftsbeslut ut automatiskt. Du betalar via räkning som sänds hem till dig varje månad alternativt via e-faktura eller via autogiro om du har internetbank.

Är du under 65 år och till exempel har stöd enligt Lagen om stöd och service (LSS), kontakta din LSS-handläggare för mer information.

Barn/unga under 20 år betalar ingen avgift för hjälp i hemmet.

Avgifter för hemtjänst

‌Tabell som visar avgifter för hemtjänst.

Beskrivning

Avgift

Nivå 1: upp till 15 timmar per månad

425 kr per månad

Nivå 2: mellan 15,01– 35 timmar per månad

1275 kr per månad

Nivå 3: mer än 35,01 timmar per månad

2125 kr per månad

Avgiften beror på hur omfattande ditt behov är. Maxavgiften är 2 125 kr per månad och omfattar hjälp i hemmet inkl. städning, trygghetslarm, ledsagning och telefonservice samt hälso- och sjukvård i hemmet. Hjälpmedel och kost ingår inte.

Avgift för städning

Städ 1 gång per månad

438 kr per månad

Städ var 3:e vecka

656 kr per månad

Städ varannan vecka

876 kr per månad

Städ varje vecka

1752 kr per månad

Du kan byta ut städtillfället mot fönsterputsning, avfrostning av kyl och frys samt rengöring av ugn.

Måltidsabonnemang

Ett mål mat per dag

1590 kr per månad

Två mål mat per dag

3180 kr per månad

Vid matdistribution tillkommer en avgift 149 kr per månad.

Hälso- och sjukvård i hemmet

Inskriven i hemsjukvården

425 kr per månad

Enstaka besök

200 kr

Övriga avgifter

Trygghetslarm

276 kr per månad

Telefonservice

106 kr per månad

Fotvård

407 kr per behandling

Dagverksamhet

70 kr per dag

Korttidsboende

195 kr per dygn


beräknas avgiften

Din faktiska avgift kan vara lägre beroende på din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala hyran. Denna summa kallas förbehållsbelopp.

Förbehållsbeloppet består av din hyra tillsammans med ett lagstadgat minimibelopp som är tänkt att täcka personliga utgifter till exempel livsmedel, kläder, fritid, möbler, tidning, TV, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, tandvård, medicin och resor. Du kan beviljas ett högre förbehållsbelopp för merkostnader t.ex. för att du är beviljad matleverans eller äter inom äldreomsorgens restauranger, för att du har försörjningsplikt för minderåriga barn eller för att du betalar arvode för god man/förvaltare.

Läs mer om aktuella minimibelopp och ta del av exempel med beräkning av avgift.

Om du vill veta om du kan få din avgift reducerad så måste du lämna in ett så kallat avgiftsunderlag till avgiftsenheten som sedan räknar ut och fattar beslut hur stor avgiften faktiskt blir.

Länk till E-tjänst för ansökan om lägre avgift, så kallat avgiftsunderlag

Om du inte är hemma sänks avgiften

Om du under en sammanhängande period på minst sju dagar inte tar emot någon hjälp i hemmet dras en del av avgiften varje dag från och med den 8:e dagen. Om du endast får städning en gång istället för två gånger under en månad minskas avgiften för städ till hälften. Avgift för trygghetslarm påverkas inte av om du är hemma eller inte.

Anmäl ändrad inkomst eller hyreskostnad

Du är skyldig att anmäla till oss om du får ändrad inkomst eller förändrad hyreskostnad. Det kan medföra att du får en ny avgift som gäller från och med när förändringen trädde i kraft eller när informationen kom till handläggaren. Om du missar att anmäla ändrad inkomst eller hyreskostnad som medföra en lägre avgift betalar socialtjänsten inte tillbaka det överskjutande beloppet i efterhand.

Du har rätt att överklaga

Ett beslut om avgift kan överklagas till förvaltningsdomstol. Med det skriftliga beslutet om din avgift följer en anvisning hur du överklagar.

Kontakt

Du når avgiftshandläggarna via Umeå kommuns växel, telefon 090-16 10 00, fråga efter socialtjänstens avgiftshandläggare. Det är säkrast att nå handläggare kl. 10.00–11.30.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus