Startsida Umeå kommun

Invandring och integration

Umeå kommun ska, i överenskommelse med Länsstyrelsen, ta emot och erbjuda bosättning för nyanlända flyktingar, som anvisas till kommunen av Migrationsverket.

Överenskommelsen bygger på vad riksdag och regering har beslutat om mottagning av vissa nyanlända invandrare.

Kommunens ansvar

Varje nyanländ person erbjuds information om kommunens resurser, bostads­marknad samt får vid behov socialt stöd för sig själv och sin familj. Det kan vara i form av kontakt med barnomsorg eller skola, vårdgivare, hemtjänst samt LSS.

För att etableringsperioden ska bli så meningsfull som möjligt samverkar enheten med socialtjänsten, Sfi och Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Arbetsmarknads- och integrations-avdelningen

Carina Lindberg
enhetschef
carina.lindberg@umea.se

Besöksadress:
Sveagatan 8

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus