Startsida Umeå kommun
Bild på Årstidernas park

Att ansöka om färdtjänst

Du kan bara ansöka om färdtjänst i den kommun du är folkbokförd i, reglerna kommer från lagen om färdtjänst (SFS 1997:736). Kommunen har utöver lagen egna riktlinjer för färdtjänst.

Färdtjänst prövas efter ditt behov och är till för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa i allmänna kommunikationer. Din funktionsnedsättning måste vara varaktig i minst tre (3) månader.

Ansökan om färdtjänst utreds av en kommunal handläggare. Den som ansöker om färdtjänst har alltid rätt att ta del av utredningen.

Ansökan

Ansökan kan göras i blankett via länken nedan med något av följande sätt:

- med penna, förhandsgranska och skriv ut blanketten för att underteckna. Sänd ansökan till Tillståndsenheten för färdtjänst, 901 84 Umeå

- med e-legitimation, välj skicka in i sista steget av blanketten.

Skicka in din ansökan tillsammans med handlingar som styrker hur din funktionsnedsättning påverkar din förmåga att förflytta dig till hållplats eller att resa i buss och tåg (allmänna kommunikationer). Har du haft färdtjänst i en annan kommun så kan du i första hand begära ut den utredningen för att bifoga till din ansökan.

Länk till ansökan för färdtjänst och riksfärdtjänst

Ansök om färdtjänst/riksfärdtjänst

Medicinskt utlåtande

Medicinskt utlåtande för färdtjänst

 

Beslut om färdtjänst kan överklagas

Överklagan på beslut om färdtjänst ska sändas till Tekniska Nämnden. Överklagandet måste ha kommit in till kommunens tillståndsenhet inom tre (3) veckor från den dag sökanden antas ha nåtts av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Beslutet antas nå sökanden inom två veckor från brevdatum. Överklagningstiden löper tre veckor därefter vilket innebär att överklagan måste ha kommit till oss inom fem (5) veckor från brevdatumet.

 

Kontakt

Färdtjänst
090-16 10 14
fardtjansten@umea.se

Telia texttelefon: 901 60

Telefontider

Måndag–torsdag, 10.00- 11.00

Fredagar är telefonen stängd

Övrig tid kontakta Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Postadress

Tillstånd färdtjänst, parkering för rörelsehindrad 
901 84 Umeå

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A

Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.