Startsida Umeå kommun
Brandbil

Räddningstjänst

Det ska vara säkert att bo och vistas i Umeå kommun. Du som bor i Umeå ska känna trygghet för ditt liv och din hälsa, miljö och egendom. I Umeå kommun arbetar Umeåregionens brandförsvar med olycksförebyggande arbete, räddningstjänst­verksamhet och säkerhetsarbete för att nå målet.

Några delmål:

  • Du som är först på en olycksplats ska kunna påbörja en första åtgärd för att begränsa skadan inom två minuter från det att en olycka upptäcks.
  • Antalet bränder ska minimeras, framför allt ska risken för brand i bostäder och konsekvenserna av brand i bostäder minska.
  • Antalet anlagda bränder ska minska och förståelsen för vad anlagda bränder kan innebära för omgivningarna och för samhället i stort ska öka.
  • Kunskap om det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen ska bli bättre.
  • Antalet allvarligt skadade och döda i vägtrafiken ska minska och antalet drunkningsolyckor i allmänna vatten ska minimeras.

Nyheter

Vi behöver fler brandmän

I Umeåregionens brandförsvar ingår Vindelns, Robertsfors och Umeå kommuner. Vi har totalt tio brandstationer. På Umeå brandstation jobbar heltidsanställda brandmän. Övriga nio är deltidsstationer som bemannas av brandmän i beredskap. Dessa stationer finns i Holmsund, Hörnefors, Tavelsjö, Sävar, Botsmark, Robertsfors, Ånäset, Vindeln och Åmsele.

Vi behöver fler brandmän till våra deltidsstationer.

Läs mer om vad det innebär att vara brandman i beredskap

Karta över Umeå, Vindeln och Robertsfors kommuner som visar var brandstationerna ligger

Brandstationer inom Umeåregionens brandförsvar. Klicka på bilden för att förstora den.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 00 (växel)
090-16 22 44 (presskontakt vid insatser)
umeabrandforsvar@umea.se

Besöksadress

Umeå brandstation
Signalvägen 14, Umeå

Postadress

Umeå kommun
Umeåregionens brandförsvar
901 84 Umeå

Organisation, personal

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-25

Sidans kortadress: www.umea.se/brand