Startsida Umeå kommun
Kungsgatan

Skräpplockardagar, vi håller rent

Umeå kommunen lägger mycket resurser på att städa i Umeå, men trots det finns tillfällen då staden är och upplevs skräpig.

Umeå kommun stöder Håll Sverige Rent-kampanjen mot nedskräpning med skräpplockardagar i slutet av maj. Ett renare Umeå ökar vår trivsel och trygghet i kommunen, sparar pengar och främjar turismen. Det är trevligare för alla att vistas på rena gator, torg och parker än där det är skräpigt och smutsigt. En ren miljö är en tryggare och trivsammare miljö för barn, vuxna och djur.

Plocka skräp du också

De nationella skräpplockardagarna, som i år går under benämningen "Vi håller rent", ordnas av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Kampanjen vill visa att varje person kan åstadkomma förändring genom en så enkel åtgärd som att plocka upp skräp. Det långsiktiga syftet är att förändra attityder och beteenden så att nedskräpningen minskar. I det arbetet kan vi alla delta.

– Vi uppmanar alla att samarbeta och engagera sig. Nedskräpning är inte bara kommunens ansvar, den som producerar skräp har ansvar för att inte skräpa ner, säger Karin Isaksson, teknisk chef.

Skräpplockardagarna 2019

Skräpplockardagarna pågår 20-24 maj 2019.

Kommunen stöttar alla anmälda för- och grundskolor samt gymnasieskolor med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar och mindre skräppåsar. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent i mitten av maj.

Anmälan din skola senast 22 april - förlängt 17 maj

OBS! Vi förlänger anmälningstiden till fredag 17 maj men kan inte garantera att sent anmäla skolor får material (påsar, säckar mm).

För att delta i Skräpplockardagarna, och för att få ditt material i tid, behöver du anmäla din skola. Det gör du till Håll Sverige Rent på deras webbplats, www.hsr.se/vihallerrent senast söndag 22 april.

Läs mer hur din skola kan delta

Sortera rätt

Kampanjen är främst till för småskräp. Tänk på att grenar, löv och annat trädgårdsavfall inte är skräp som ni ska lägga i säckarna.

Vad gäller för föreningar, företag och privatpersoner?

Givetvis får ni också gärna hjälpa till att städa under skräpplockarkampanjen. Ni behöver dock ta skräpet till er egen soptunna eller åka till en återvinningscentral.

Anmäl dig på www.hsr.se/vihallerrent

Skräpplockardagar
Kontakt

Dag Brändström
gatuingenjör
090-16 53 58
070-344 84 75
dag.brandstrom@umea.se

Britta Strömgren
kommunikatör
090-16 23 91
070-661 24 64
britta.stromgren@umea.se