Startsida Umeå kommun

Nyhetsarkiv för utbildning och barnomsorg

Här finns aktuella och tidigare nyheter om utbildning och barnomsorg. Nyheterna arkiveras månadsvis under "Nyheter". Nyheter som är bundna till ett visst datum, till exempel en aktivitet, finns normalt inte kvar efter aktuellt datum.