Startsida Umeå kommun

Fristående förskola förlorar sitt tillstånd på grund av allvarliga brister

Personalkooperativet Bilaal i Umeå ekonomisk förening, som driver förskolorna Bilaal Ålidhem och Bilaal Ersboda i Umeå, förlorar sitt tillstånd att bedriva verksamhet och rätt till bidrag från 1 februari 2020.
– Det handlar om stora och allvarliga brister inom viktiga områden som lämplighet och insikt, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Beslutet är fattat utifrån en omfattande utredning som har pågått under året. Detta med utgångspunkt i nya regler i skollagen för ägar- och ledningsprövning som infördes 1 januari 2019. Förvaltningen har även genomfört inspektioner hos de aktuella verksamheterna under hösten. Ägar- och ledningsprövning avser insikt, ekonomiska förutsättningar och lämplighet. Granskningen har fokuserat på två områden: insikt och lämplighet. Inget tyder på att de saknar ekonomiska förutsättningar att bära sina kostnader och investeringar.

Sammanfattningsvis har inte förskolans huvudman, styrelsen för personalkooperativet Bilaal i Umeå ekonomisk förening, uppvisat att kraven på insikt och lämplighet enligt skollagen uppfylls. En enig nämnd har därför fattat beslut om att dra tillbaka tillståndet att bedriva verksamhet och rätt till bidrag.
– Jag är mycket nöjd med det beslut vi tagit idag, att Bilaals tillstånd att bedriva förskola i Umeå dras in, säger Lena Riedl (M), vice ordförande i nämnden.

Nämnden poängterar att det viktigaste nu är att säkerställa att de barn som berörs av beslutet så snabbt som möjligt erbjuds plats på andra förskolor i kommunen.
– Vi kommer att gå ut med information om dagens beslut till de berörda vårdnadshavarna senare idag. Det kommer också att genomföras ett informationsmöte för berörda vårdnadshavare i januari, säger Moa Brydsten.

Totalt berörs 60 barn på det båda förskolorna av beslutet. Nämndens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
076-810 64 68
nastehoali.lander@umea.se