Startsida Umeå kommun

Spara skolbusskortet till nästa läsår och undvik avgift

Elev som i dag har skolkort för bussresor till och från skolan och fortsätter sin skolgång till hösten ska behålla sitt skolkort.

Samma skolkort gäller så länge eleven går kvar på skolan och inte byter hemadress.Från och med läsåret 20/21 höjs avgiften för borttappat/trasigt skolkort till 200 kr från och med andra tillfället som eleven behöver ett nytt skolkort.