Startsida Umeå kommun

Elevhälsa

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot skolans mål. Umeå kommuns elevhälsa är uppdelad mellan för- och grundskolan och gymnasiet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-05

Sidans kortadress: www.umea.se/elevhalsa