Startsida Umeå kommun

Förskola

Barn mellan ett och fem år kan gå i förskola eller pedagogisk omsorg när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Om du är föräldraledig eller arbetssökande kan ditt barn delta i förskoleverksamheten i viss omfattning.

Regler för vem som har rätt till förskola

Förskola för barn 1–5 år

Förskolan följer läroplanen och arbetar bland annat med språklig stimulans, social kompetens, matematik och miljö. Du som vårdnadshavare kan ansöka om förskoleplats när som helst, men din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Det datum som ansökan inkommer är så kallat ködatum som styr turordningen vid förskoleplaceringen, detta datum kan inte vara längre än sex månader före önskat startdatum/behovsdatum. Det är störst chans att få plats på önskad förskola i augusti då många byten sker i samband med skolstart.

Ansök om plats i förskola

Familjedaghem, pedagogisk omsorg för barn 1–5 år

Pedagogisk omsorg innebär att verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarens hem. Förskolans läroplan är vägledande i arbetet och Skollagen styr verksamheten. 

Ansök om plats i pedagogisk omsorg

Allmän förskola för barn 3–5 år

Alla barn som fyller 3 år under ett kalenderår har rätt till plats i allmän förskola från höstterminen. Den allmänna förskolan kostar ingenting och gäller 15 timmar i veckan under skolans terminstid. Barn i allmän förskola är lediga under skolans lovdagar.

Ansök om plats i förskola

Öppna förskolor för barn 0–6 år

I Umeå finns flera öppna förskolor. Socialtjänsten har ansvar för verksamheten. Förskolorna är öppna för alla barn i åldrarna 0–6 år.

E-tjänst, förskola och fritids

Logga in med e-legitimation för att

  • ansöka om förskoleplats
  • ansöka om fritidshem
  • svara på platserbjudande
  • lämna inkomstuppgift
  • uppdatera kontaktuppgifter
  • säga upp förskoleplats
  • säga upp plats på fritidshem.

Registrera närvaro i förskola (Tempus)

Saknar du e-legitimation?

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-21

Sidans kortadress: www.umea.se/forskola