Startsida Umeå kommun

Öppna förskolor

Öppen förskola är en mötesplats för barn och föräldrar. Här kan ni umgås, knyta nya kontakter och ha en trevlig stund i gemenskap. På öppna förskolan arbetar pedagogiskt utbildad personal som gärna lyssnar och ger dig stöd vid frågor och funderingar i ditt föräldraskap. Vi har sekretess.

Begränsat antal besökare

Varje öppen förskola har i dialog med Region Västerbottens Vårdhygien och smittskyddsläkare gjort anpassningar för att minska risken för spridning av coronavirus. Öppettider och platstillgång kommer därför att vara olika. Generellt kommer det att vara plats för färre besökare och kortare öppettider jämfört med innan verksamheterna stängde.

Innan du besöker oss

  • Stanna hemma om du är sjuk
    Stanna hemma om du har symptom, till exempel luftvägsbesvär, feber, hosta, huvudvärk eller bortfall av lukt- och/eller smak. Om någon i familjen har konstaterad covid-19 får du inte komma till öppna förskolan.
  • Färre platser och kortare öppettider än tidigare
    Öppna förskolan har anpassat verksamheten för att minska risken att sprida coronavirus. Det medför att ett begränsat antal platser ska räcka till många.
  • Besök öppna förskolan i närområdet
    För att undvika smittspridning vill vi att du i första hand besöker den öppna förskola som ligger närmast ditt hem. Ta med eget fika, vi bjuder på kaffe och te.

Information om max antal besökare, öppettider med mera finns på respektive öppen förskolas sida.

En vanlig dag på öppna förskolan

Fri lek, pyssel, fikastund och en samling är det vanligaste upplägget på våra öppna förskolor. Under samlingen sjunger, rimmar och ramsar vi tillsammans.

Det kostar ingenting

Det är kostnadsfritt att komma till öppna förskolan. Kaffe, te och frukt säljs till självkostnadspris men du kan också ta med egen lunch eller fika.

Kom när det passar dig

Du behöver inte anmäla i förväg att du kommer till öppna förskolan. Du är alltid välkommen att delta, på de tider som passar dig. Läs mer om aktiviteter och öppettider på den öppna förskola du ska besöka.

Riktlinjer vid sjukdom

Håll barnen hemma från öppna förskolan när barnen är sjuka. Symtom och allmäntillstånd det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i de vardagliga aktiviteterna avgör när barnet kan komma. Barnen bör vara feberfria minst två dagar innan de återvänder till öppna förskolan. Vid osäkerhet i bedömningen rådgör med BVC sköterskan.

När det gäller magsjuka vill vi att barnen skall vara kräk och diarré fria två dagar innan de återvänder till öppna förskolan. Detta för att undvika smittspridning. Är ditt barn hemma på grund av sjukdom från någon form av barnomsorg gäller samma sjukdoms policy.

Kontakta personalen om du undrar över något.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-17

Sidans kortadress: www.umea.se/oppenforskola