Startsida Umeå kommun

Öppen förskola, Ålidhem

Öppen förskola är en mötesplats där föräldrar tillsammans med sina barn träffar andra vuxna och barn, för att umgås och leka. Vi erbjuder pedagogisk verksamhet som innehåller rörelse, lek, pyssel med mera. Verksamheten diskuteras och utformas tillsammans med besökarna/föräldrarna.

Öppen förskola erbjuder också information, råd och stöd i olika frågor exempelvis barnomsorg, barns utveckling med mera.           

Det finns också möjlighet att värma mat till ditt/dina barn.

                     Varmt välkommen! /Linda, Kicki och Katrin

 Hej alla föräldrar!

  För våra öppettider- se nedan!

  To see our opening hours- se further down!

Åtgärder för att minska smittspridning

Varje öppen förskola har utifrån sina förutsättningar anpassat verksamheten för att minska risken att sprida smitta. Öppettider och platstillgång kommer därför att vara olika. Här på Ålidhem har vi plats för max 15 vuxna besökare. Hjälp till att minska risken för smittspridning genom att:

  • stanna hemma om du eller ditt barn har symptom, till exempel luftvägsbesvär, feber, hosta, huvudvärk eller bortfall av lukt- och/eller smak. Om någon i familjen har konstaterad covid-19 får du inte komma till öppna förskolan.
  • du i första hand besöker den öppna förskola som ligger närmast ditt hem. Ta med egen mat eller fika, vi säljer kaffe, te, frukt.

 Measures to reduce the spread of infection

Every open preschool has from its own condition adjust the activity to reduce the risk of spreading the corona infection.Open time and space availability will differ. Here at Ålidhem we have room for maximum 15 adult guests. Help us reduce spreading the virus by:

  • Stay at home if you or your child has respiratory problems, fever, cough, headache or disapearance of smell or taste. If someone in the family has ascertain covid-19, you are not allowed to come to open pre-school.
  • firstly visit the open preschool wich is closest located to your home. Bring your own food if you like, we sell fruit, coffee and te.


       


Öppettider

Dag

Tid

Aktivitet

Måndag
Tisdag

08.30-12.00

Åldrar: 0-18 månader

Age: 0-18 months


Sångstund 10.00

och pyssel

Onsdag

09.30-11.30

Utegrupp/outdoor

Ålder: 0-5 år

Age: 0-5 year


Möt upp oss 09,30 utanför Öppen förskola, så går vi till en lekpark.

Kläder efter väder

Ta med eget fika!

Sångstund 10.00.

Meet us outside open preeschool 09.30- and we walk together to a playground.

Clothes suitable for the weather

Bring your own fika! :) ( something to eat)

Singing cirkel time 10.00


Torsdag

13.30-15.30


Åldrar. 0-18 månader

Age:0-18 months


Sångstund 14.00

och pyssel


Fredag


 Vi har 15 stenar i en korg vid ingången, ta en sten när du kommer! När stenarna är slut- är lokalen fullbokad! MAX 15 vuxna i lokalen.

We have 15 stones in a basket by the door, take one when you arrive. When the stones are all taken- the open preeschool is fully booked. MAX 15 adults in the local.

 Ny info: Lämna stenen i korgen inne på ÖF- lägg inte ut den igen då du går, tack! New info: leave the stone inside Open preeschool, dont put it back outside when you leave- thank you!

Öppettider och aktivitet kan förändras. Håll utkik efter ändringar.

Höstens aktiviteter

Dag

Tid

AktivitetVi avvaktar med besök/föreläsningar av olika slag till vi ser att smittspridning av Covid-19 minskat!Kontakt

Linda Segerstedt-Bolin
förskollärare
090-16 48 33
ofalidhem@umea.se

Besöksadress

Humaniststråket 5B
Norra Ålidhemsskolan
Umeå

Hitta hit (Google maps)

Vi finns även på Facebook:
Öppen förskola Ålidhem

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus