Startsida Umeå kommun

Ansökan till sommaröppen förskola eller fritids senast 31 maj

Många har inte har fått besked om sin sommarsemester ännu. Därför har vi förlängt ansökningsperioden till och med 31 maj.

Vecka 28–31, är alla förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem stängda. Sommar­öppen verksamhet finns istället på tre enheter i centrala Umeå och en på respektive ort: Hörnefors, Holmsund samt Täfteå.

Den sommaröppna verksamheten är endast till för redan placerade barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritids.

Ansökan och intyg

Ansökan till sommarverksamhet på förskola eller fritidshem under veckorna 28 till och med 31 kan göras om vårdnadshavare, båda vid gemensam vårdnad, förvärvsarbetar/studerar eller om det finns särskilda skäl.

Intyg om särskilda skäl begär du av den rektor där ditt barn har sin nuvarande placering. Du fyller sjäv i Intyg från din arbetsgivare/studieorganisatör där det framgår att du kommer att tjänstgöra eller studera de dagar du ansökt om plats på sommaröppen förskola/fritidshem, innan du begär underskrift av din arbetsgivare/studieorganisatör.

Med vårdnadshavares arbete avses att arbetet motsvarar en ersättning för minst 16 timmars arbete per vecka. Med studier avses att studierna är berättigade till studie­stöd enligt CSN:s regler med undantag för SFI (Svenska för invandrare). Omfattningen ska vara minst 50 % eller motsvara minst 15 högskolepoäng. 

Behöver du hjälp med din anmälan kontaktar du personalen på din förskola/skola eller Pedagogiska placeringsenheten. Anmälan ska vara inkommen senast den 31 maj. Besked om placering och inbjudan till föräldramöte får du i slutet av maj.

Har behov av plats uppstått därefter kontaktar du rektor där ditt barn är placerat för mer information.

Har du några frågor, kontakta i första hand din förskola eller ditt fritidshem.

Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten

sommaroppet@umea.se

Telefontid

Måndag–fredag 08.00–12.00

Telefon

30 juni - 8 juli:

070-212 59 82

från och med 9 juli:

090-16 66 50

Postadress

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Specialkost

Tillfällig ansökan om specialkost under sommaröppen förskola/fritids Certificates for special diets for a temporary period of summer preeschool/leisure-time centre

Under sommaröppen verksamhet serveras ingen mat som innehåller fläsk eller blod.

During summer open activities no food is served containing pork or blood.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-29

Sidans kortadress: www.umea.se/sommarforskola