Startsida Umeå kommun

Fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga

Umeå kommun jobbar med ungdomars fritid på olika sätt. Vi arbetar med mötesplatser för barn och unga mellan 13–25 år. Fritidsgårdarna riktar sig till ungdomar mellan 13–17 år och våra ungdomens hus på Hamnmagasinet i centrala stan och på Ersboda har verksamhet för unga mellan 15–25 år. Umeå kommun erbjuder även tillfälliga mötesplatser, exempelvis vid sommarverksamhet på Nydala.

Vi stöttar även unga arrangörer, erbjuder lovverksamhet och aktiviteter för unga med funktionsnedsättning. All verksamhet är drogfri.

Om fritidsgårdar på www.umea.se/ung

För funktionshindrade

Mötesplatser och fritidsaktiviteter för dig som har en funktionsnedsättning

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus