Startsida Umeå kommun
Skolelever

Förskoleklass

Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året.

Förskoleklass är en egen skolform som innehåller mycket skapande arbete och lek. Barnen går i skolan minst tre timmar per dag enligt Skollagen 9 kap.5§. Terminstiderna för elever i förskoleklass är samma som för grundskolan.

Skollagen ger möjlighet för kommuner att erbjuda yngre barn att börja i förskoleklass. Men det är ingen lagstadgad rättighet. Umeå kommun erbjuder inte barn att börja förskoleklass tidigare än höstterminen det år de fyller sex år.

Söka skola inför förskoleklass

I Umeå kommun finns det möjlighet för vårdnadshavare att inför förskoleklass önska skolplacering. De flesta skolor erbjuder öppet hus i november eller december inför sökperioden.

Ansökan ska vara registrerad senast 20 januari 2020. Mer information och ansökan till skola.

Utbildningsspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever som går i förskoleklass samt låg- och mellanstadium har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6 vilket ger förutsättningar för sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg-
och mellanstadiet.

Ett utbildningsspår kan innebära att grundskoleutbildningen för en elev under låg- och mellanstadiet kan genomföras vid en eller flera skolenheter. Vid byte av skola inom elevens utbildningsspår görs inget skolval. Mer information om utbildningspår.

Uppskjuten skolplikt

Alla barn som är 6 år har skolplikt men om det finns skäl för att barnet ska vänta med att börja förskoleklass till det år som barnet fyller 7 år ska du som vårdnadshavare lämna in en ansökan om uppskjuten skolplikt. Mer information om uppskjuten skolplikt.

Flytta till eller inom Umeå kommun

Om du och ditt barn flyttar till eller inom Umeå kommun och du vill att ditt barn ska få en skolplacering ska du kunna styrka din ansökan med ett kontrakt. Sök skolplacering i god tid, gärna 2 månader innan skolstart. Mer information om hur du ansöker.

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Telefon- och besökstid:
Måndag–fredag, klockan 10–12
ppe@umea.se
090-16 66 50

Besöks- och postadress:
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
Renmarkstorget 15
901 84 Umeå

Hitta hit