Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Mer snö i helgen – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland tillta igen och från fredag kväll till tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 20–25 cm snö. Snömängden och risk för mycket kraftig drivbildning gör det svårt att ta sig fram i trafiken. Kommunen arbetar intensivt för att hålla huvudgatorna öppna. Det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Det finns risk att det tidvis är svårt att komma fram på lokalgatorna. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglaget. Stanna hemma om du kan, var ute i god tid och var försiktig i trafiken om du måste resa.

Vill du ha ett företagsbesök?

Mer resurser och stärkt dialog – personliga möten med företagare ska skapa förutsättningar för företag i Umeå att fortsätta växa. Vill du som är företagare ha besök av kommunens näringslivsutvecklare?

Under 2020 förutspås Umeå passera 130 000 invånare och den privata sektorn växer kraftigt i regionen. Samtidigt menar en del företagare att kommunens politiker och tjänstemän visar liten förståelse för företagens utmaningar i vardagen.

Fler företag anställer

– Umeås näringsliv mår riktigt bra, under de senaste fem åren har företagen i Umeåregionen blivit allt fler och anställt fler medarbetare, men det betyder inte att det går bra för alla. Omvärlden och förutsättningarna förändras hela tiden, säger Peter Öystilä, näringslivsutvecklare, Umeå kommun.

– Det viktigaste uppdraget vi har är att förstå vad företagen behöver för att växa och hur vi kan ge dem rätt förutsättningar – då är det personliga mötet avgörande. Jag har själv besökt 300 företag på nio månader.

Stärker samarbete och kunskap

Kommunens näringslivsavdelning lägger stort fokus på företagsbesök också under 2020, och det sker med stärkt service, fler näringslivsutvecklare och företagslotsar.

– Vi har nog tillsammans druckit över 2 500 kaffekoppar hos Umeås företagare under fjolåret. Vid varje besök och samtal har vi stärkt samarbetet och kunskapen, till exempel om vilka behov som finns och vilket stöd vi kan ge. Det blir minst lika många företagsbesök under 2020, säger Peter Öystilä.

Vill du också ha prata med kommunens näringslivsutvecklare?

Fyll i formuläret på www.umea.se/pratamedoss, så blir du kontaktad av kommunen.

Företagslots hjälper dig

– Genom våra företagslotsar får du som är företagare eller tänker stata ett företag en kontakt in i kommunen. Det kan till exempel handla om tillstånd som behövs, för en uteservering, ett evenemang utomhus eller kanske en food truck. Företagslotsen är en fantastisk tjänst som vi vill att fler ska upptäcka och dra nytta av, säger Peter Öystilä.

Sidan publicerades