Snöovädret tilltar – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland fortsätta fram till fredag morgon, cirka 25–35 cm snö. Under sen fredag/tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. En del gator kommer att vara så smala att fordon bara kan köra från ett håll i taget, det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Stanna hemma om du kan, var ute i god och var försiktig i trafiken om du måste resa. Följ gärna yngre skolbarn till skolan.

Snöovädret tilltar – stanna hemma om du kan

Enligt SMHI väntas snöfallet över Västerbottens kustland fortsätta fram till fredag morgon, cirka 25–35 cm snö. Under sen fredag/tidig lördag kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. En del gator kommer att vara så smala att fordon bara kan köra från ett håll i taget, det blir stora plogvallar, dålig sikt och det är också risk för halka. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Stanna hemma om du kan, var ute i god och var försiktig i trafiken om du måste resa. Följ gärna yngre skolbarn till skolan.

Ansökan, söka skola

Pedagogiska placeringsenheten tar emot alla ansökningar till kommunal skola. Ansökan behöver signeras av båda vårdnadshavarna. Om det finns fler sökande än antal lediga platser sker urval enligt kommunens regler vid skolplacering. Om du önskar att ditt barn ska börja på en fristående skola gör ni ansökan direkt till den skolan.

Du hittar kommunala skolor härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar fristående skolor härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Söka skola inför förskoleklass och årskurs 7 läsåret 2021-2022

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 hösten 2021 har möjlighet att lämna önskemål om kommunal skola under perioden 7 januari–22 januari 2021. Berörda vårdnadshavare som har barn folkbokförda i Umeå kommun har tidigare fått information i brevlådan.

Även du som har önskemål om fristående skola behöver använda kommunens e-tjänst och meddela dina val i rangordning 1–3. Glöm inte att även göra ansökan direkt till den fristående skolan.

Klicka på länken i den svarta rutan "Ansök till skola med e-legitimation" längre ner.

Behöver jag söka skola?

Om du vill lämna önskemål om ditt barns skolplacering ska du skicka in en ansökan. Även du som har skyddade personuppgifter behöver lämna in en ansökan, läs mer under ansökan om förtur nedan.

Om eleven går i årskurs 6 på en skola med högstadium har eleven en garanterad plats vid denna skola och behöver inte lämna in en ansökan. Se skolor med placeringsförtur. länk till annan webbplats

När en elev inte har någon skola i närområdet har eleven en reserverad plats på kommunal skola dit skolskjuts anordnaslänk till annan webbplats till och från hemmet.

Ansökan om förtur till en specifik skola eller till musikklass eller resursklass årskurs 7 är avslutad

Ansökningstiden gick ut den 27 november 2020 för ansökan om förtur på grund av synnerliga skäl till en specifik skola, ansökan om musikklass på Grubbeskolan samt ansökan om resursklass på Bräntbergsskolan. Du som har fått din förtidsansökan beviljad ska inte skicka in en ansökan om skola under sökperioden 7–22 januari.

Driftinformation

Upplever du problem i e-tjänsterna eller åtkomst till dessa? Här hittar du information om driftstörningar eller planerade driftstopp.länk till annan webbplats

Du som har skyddad identitet, saknar personnummer eller e-legitimation ska ansöka på blankett.

Ansökan till övriga årskurser öppnar i början av mars 2021.

Observera att bytestjänsten är stängd på grund av skolval 5-25 januari.

Du som vill ansöka om skolbyte kan göra det vid fastställda tidpunkter enligt nedan. Du gör ansökan via e-tjänst i den svarta rutan ovan. Observera att ansökan inte kan ångras när sista ansökningsdatum har passerat för den aktuella placeringsomgången. Om ni vill återta er ansökan ska blanketten Återta ansökan skickas in.

Du som vill ansöka till skola på grund av flytt till eller inom kommunen ska ange önskat startdatum vid ansökan samt komplettera ansökan med framtida boendekontrakt som visar ny adress och inflyttningsdatum, kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn.

Mejla kontraktet till: ppe@umea.se senast sista ansökningsdatum för aktuell placeringsomgång.

I förskoleklass, årskurs 1 och 7

Följande datum finns möjlighet att byta skola under vårterminen.

Startdatum

Sista ansökningsdatum

Placeringsbesked

15 februari

1 februari

3-5 februari

12 april

22 mars

24-26 mars

Ansökningarna inför terminstart vt 2021 är nu hanterade och meddelanden utskickade.

I övriga årskurser

Ansökan om skolbyte i övriga årskurser hanteras löpande.

Om din ansökan inte beviljas

Om din ansökan om skolbyte inte blir beviljad så kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutat. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in.

Svar på vanliga frågor

Nej, du ansöker om fritids när du fått besked om vilken skola ditt barn ska gå på.

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn och ungdomar ansöker om skola via Mottagningsenheten vid Kompetenscentrum för flerspråkighet. Mer information gällande nyanlända barn och elever.

Om ett barn av synnerliga skäl endast kan få undervisning på en specifik skola kan barnet, efter ansökan från vårdnadshavare, få förtur till placering på sökt skola. Beslut om förtur sker restriktivt och endast när det inte är möjligt att få undervisning på annan skola än den sökta skolan. Läs om ansökan om förtur .

Om ditt barn går på en skola som bara har upp till årskurs 2, 3 eller 5 och saknar årskurs 6 så placeras barnet enligt ett förutbestämt utbildningsspår. Om du istället vill söka till en annan skola måste du skicka in en ansökan.

Vill du ändra dina önskemål ska du skicka en ny ansökan.

Vill du dra tillbaka din bytesansökan och stanna på din nuvarande skola, skriv ut och skicka in denna blankett till Pedagogiska placeringsenheten.

Observera att efter sista ansökningsdatum kan ansökan om skolbyte inte ångras.

Om ni av någon anledning inte kommer att behöva någon plats i kommunal skola, behöver ni informera kommunen om vart ert barn kommer att ha sin skolgång. Läs mer på sidan Om elev inte ska gå kommunal skolaöppnas i nytt fönster

Umeå kommuns regelverk för skolplacering utgår från barnets folkbokföringsadress vid urval när det är fler sökande än det finns platser på en skola. Läs om urvalsregler vid skolplacering.

Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning.

Ja, om inskriven elev inte kommer till skolstart och giltig frånvaroanmälan saknas, kommer skolplaceringen att gå vidare till en annan elev.

Kom ihåg att avanmäla ditt barns skolplacering till Pedagogiska placeringsenheten. Det kan du enkelt göra genom att mejla: ppe@umea.se i god tid före terminsstart om du vet att ditt barn inte ska gå på den skola där barnet fått sin placering.

Ditt barn kan få skolskjuts om det inte finns plats i en skola inom

  • tre kilometer från hemmet för elev i förskoleklass och årskurs 1–3
  • fyra kilometer från hemmet för elev i årskurs 4–9

Läs mer om skolskjuts

Om ert barn är folkbokförd i en annan kommun och ni söker kommunal skola i Umeå kommun kommer ansökan att behandlas sist, efter ansökningar från boende i Umeå kommun. På grund av att Umeå kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall. Beslut om mottagande av elev från annan kommun fattas för ett läsår i taget vilket innebär att ni måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Sidan publicerades